Program

1. Turnus 11.7. – 15.7.2022

 • Chomutovský zoopark a Kamencové jezero

  Pondělí 11.7.2022

  Program: Navštívíme jednu z nejznámějších ZOO v Čechách. Po prohlídce ZOO se přesuneme na světově unikátní Kamencové jezero, kde budeme mít prostor se vydovádět jak ve vodě, tak na suchu.

 • Osecké 3D bludiště v korunách stromů a koupaliště

  Úterý 12.7.2022

  Program: Navštívíme světově první 3D bludiště z lanových prvků jištěných sítěmi. Po obědě se půjdeme vykoupat a hrát si na místní koupaliště.

 • Zoopark a muzeum Čtyřlístku v Doksech

  Středa 13.7.2022

  Program: Zoopark v Doksech vede Robert Berousek (cirkus Berousek). Je zde k vidění mnoho druhů exotických zvířat. Děti se zde mohou projet na ponících nebo ochočených velbloudech, krmit kontaktní zvířátka, svézt se na historickém kolotoči nebo využít nafukovací atrakce. Navštívíme muzeum věnované známým postavám Čtyřlístku - Fifince, Bobíkovi, Myšpulínovi a Pinďovi.

 • Děčínský zámek a koupaliště

  Čtvrtek 14.7.2022

  Program: Návštěva děčínské dominanty – zámek – vč. zážitkové prohlídky se zábavným dětským programem. Vykoupeme se a budeme si hrát ve venkovním areálu děčínského koupaliště.

 • Exkurze Masarykova zdymadla, hrad Střekov, koupání Brná

  Pátek 15.7.2022

  Program: Podíváme se do zázemí ústeckého technického unikátu. Navštívíme prastarý hrad Střekov - bývalý strážní hrad obchodní cesty do Německa. Bude-li počasí přát, vykoupeme se a budeme si hrát na koupaliště v Brné.

2. Turnus 15.8. – 19.8.2022

 • Hřensko – Pravčická brána, soutěsky

  Pondělí 15.8.2022

  Program: Celodenní výlet za přírodními krásami Českosaského Švýcarska. Projdeme se k Pravčické bráně (nejkrásnější přírodní útvar v Evropě s překrásným výhledem), přesuneme se autobusem na Meznou a sjedeme lodičkou Edmundovu soutěsku s umělým vodopádem.

  Poznámka: Poněkud fyzicky náročnější den.

 • Podkrušnohorské technické muzeum, koupaliště Koldům v Litvínově

  Úterý 16.8.2022

  Program: Uhlí ovlivnilo vzhled krajiny celého podkrušnohoří. Jak se uhlí těžilo a zpracovávalo? Jaký byl hornický život? Dozvíme se ve specializovaném technickém muzeu. Historické exponáty a atmosféra autentického hlubinného dolu doplní jízda po okružní železnici. Nános prachu a uhelného mouru smyjeme na koupališti Koldům, kde se i naobědváme.

 • Praha – ZOO

  Středa 17.8.2022

  Program: Největší a nejznámější ZOO v republice a jedno z nejnavštěvovanějších turistických míst. Čeká nás specializovaná prohlídka s průvodcem i bez něj.

 • Teplice – botanická zahrada, koupaliště

  Čtvrtek 18.8.2022

  Program: Jediná botanická zahrada v našem kraji jistě stojí za návštěvu. Pastva pro oči a únik od technického světa. Rostliny, jaké běžně neuvidíme ani neucítíme. Krásné orchideje i masožravé rostliny ocení i malí návštěvníci. Zadovádět si půjdeme do místního Aquacentra.

 • Zubrnice, Brná – skanzen, koupání

  Pátek 19.8.2022

  Program: Výlet do skanzenu v přírodě. Jak žili naši předkové ještě před sto lety? To poznají děti na tomto výletu. Lidové stavitelství, v komplexu staveb připomínajících život a práci lidí na hospodářské usedlosti. Uvidíme hospodářské budovy, sušárnu, kostel, vesnický obchod, malý vodní mlýn a nádraží, které je technickou památkou, stará vesnická škola ukáže, jak se děti dříve učily. Odpočinout a svlažit se pojedeme na koupaliště do Brné.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙